O kancelarii

O kancelarii

Witamy w Kancelarii

Komornik Sądowy Tomasz Komorowski – absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Kancelarię Komorniczą tworzy doświadczony zespół pracowników, którzy służą pomocą każdemu kto się do nas zwróci. Posiadana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam w pełni profesjonalnie pomagać w ochronie Państwa interesów.

Komornik posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, a także egzekucji z nieruchomości.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Tomasza Komorowskiego, aby skrócić w znaczny sposób czas potrzebny na skuteczne ustalenie majątku dłużnika, korzysta z najnowszych rozwiązań technicznych:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Tomasz Komorowski uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • egzekucję z nieruchomości;
  • wydanie nieruchomości;
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W pozostałych wypadkach komornik może prowadzić egzekucję na terenie całego kraju.

Ustawa z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Art.8 ust. 1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem.ust.5.
Art.8 ust. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową na terenie rewiru działania komornika, czyli dzielnice Warszawy: Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz cała Warszawa i obszar Apelacji Warszawskiej.