O kancelarii

O kancelarii

Witamy w Kancelarii

Komornik Sądowy Tomasz Komorowski – absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie, decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany w 2015 roku na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.
Komornik Sądowy Tomasz Komorowski jest członkiem Rady Izby Komorniczej w Warszawie.

Kancelarię Komorniczą tworzy doświadczony zespół pracowników, którzy służą pomocą każdemu kto się do nas zwróci. Posiadana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam w pełni profesjonalnie pomagać w ochronie Państwa interesów. Komornik posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Tomasza Komorowskiego, aby skrócić w znaczny sposób czas potrzebny na skuteczne ustalenie majątku dłużnika, korzysta z najnowszych rozwiązań technicznych:

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Tomasz Komorowski uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 22.03.2018 roku o komornikach sądowych, od dnia 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • egzekucję z nieruchomości;
  • wydanie nieruchomości;
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową na terenie rewiru działania komornika, czyli dzielnice Warszawy: Mokotów, Ursynów i Wilanów.