Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza podejmowana jest najczęściej w ostateczności, w sytuacjach kiedy pomimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia i zawiadomieniu dłużnika, ten nie reguluje swoich zaległych zobowiązań wobec wierzyciela. Celem egzekucji komorniczej jest jak najszybsze odzyskanie długu. Komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne tylko wtedy, kiedy posiada tytuł wykonawczy orzeczenia sądu lub nakazu zapłaty. Na podstawie tytułu, komornik zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. 

Co może zająć komornik?

Najważniejszą kwestią, o której należy pamiętać jest fakt, że to nie sam komornik decyduje o tym, co zajmie. Nawet w sytuacjach, kiedy okazuje się, że dane w dokumentach źródła majątkowe nie pokryją zaległych należności, komornik nie może samodzielnie zadecydować o zajęciu dodatkowych środków.

W ramach postępowania egzekucyjnego komornik najczęściej zajmuje należące do dłużnika ruchomości. Wśród możliwych do zajęcia przedmiotów znajdują się sprzęt RTV i AGD, pojazdy mechaniczne, komputery czy też wyposażenie mieszkania. Egzekucji komorniczej podlegają także nieruchomości – budyniowe, gruntowe i lokalowe. Komornik zająć więc może również, np. domy, mieszkania, działki i garaże.

Oprócz tego, komornik może zająć:

 • część lub całe wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez dłużnika na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • część renty lub emerytury,
 • dochody z innych tytułów,
 • rachunki bankowe dłużnika,
 • wierzytelności i inne prawa majątkowe dłużnika.

Środki niezbędne do życia i przetrwania nie podlegają egzekucji

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące zajęcia przez komornika środków niezbędnych do życia. W tej kwestii dłużnik i jego rodzina są w pewien sposób chronieni. Od zajęcia wyłączone są:

 • przedmioty urządzenia domowego, takie jak pościel, bielizna czy ubranie codzienne,
 • przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej,
 • żywność i opał potrzebne na okres 1 miesiąca,
 • akcesoria niezbędne do nauki,
 • produkty medyczne potrzebne na okres 3 miesięcy,
 • określona liczba zwierząt gospodarskich potrzebnych do wyżywienia rodziny.