Czy komornik może dokonywać czynności pod nieobecność dłużnika?

Nic o nas bez nas to zasada, do której chętnie się odwołujemy, zwłaszcza w sytuacjach dla nas niewygodnych. Nieobecność pozwala nam zyskać na czasie, a co za tym idzie daje możliwość poszukiwania dogodnych rozwiązań problemów. Czy ta sama zasada dotyczy egzekucji komorniczych? Czy komornik może dokonywać czynności pod nieobecność dłużnika? W obliczu egzekucji komorniczej warto szczegółowo zapoznać się z obowiązującymi przepisami i procedurami. Może się bowiem okazać, że uprawnienia komornika wykraczają poza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, za którymi dłużnicy często poszukują schronienia. 

Nieruchomość stanowi jeden z najważniejszych składników majątku dłużnika, który przeważnie pozwala na zaspokojenie większości należności. Nic więc dziwnego w tym, że często jako pierwsza wzbudza zainteresowanie komornika. Dotyczy to również różnego rodzaju przedmiotów znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużnika. Ale czy komornik sądowy może dokonywać czynności pod nieobecność dłużnika?

Czynności komornicze pod nieobecność dłużnika 

W przypadku trwającej egzekucji komorniczej zasada nic o nas bez nas nie ma żadnego zastosowania. Zgodnie z przepisem art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządza otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszukuje jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Czynności te może wykonać w obecności dłużnika lub pod jego nieobecność. Co ważne, komornik może skorzystać z pomocy dodatkowych osób, np. ślusarza w celu otwarcia pomieszczeń dłużnika. Opuszczenie przez dłużnika nieruchomości nie wpływa zatem na przesunięcie rozpoczęcia czynności komorniczych w czasie. Ukrywanie się przed komornikiem czy jego unikanie nie daje dłużnikowi szansy zyskania na czasie, przeciwnie o wiele bardziej korzystna jest współpraca. 

Czy komornik może dokonać czynności pod nieobecność dłużnika, kiedy w mieszkaniu przebywają osoby trzecie?

Na uwagę zasługuje fakt, iż przepisy nie wymagają, aby dłużnik u którego prowadzi się przeszukanie był właścicielem mieszkania. Wystarczy, że jest jego posiadaczem lub współposiadaczem. Oznacza to, że komornik, jeśli cel egzekucji tego wymaga, może prowadzić przeszukanie wspólnego mieszkania/domu współmałżonków nawet wówczas, gdy dłużnik jest nieobecny. Czynności komornicze mogą być realizowane w określonych przez prawo godzinach. Komornik nie może wejść do mieszkania/domu między godziną 21:00 a 7:00, ani w weekend. Wyjątek stanowią sytuacje, w których uzyska zgodę prezesa właściwego sądu. Wszystkie omówione powyżej czynności mogą być realizowane niezależnie od obecności dłużnika, a nawet współwłaściciela/li nieruchomości poddawanej przeszukaniu.