Czy komornik może wejść na posesję lub do mieszkania?

Nieruchomość w przypadku praktycznie każdej egzekucji stanowi jeden z najważniejszych składników majątku dłużnika. Prawie zawsze pozwala na zaspokojenie większości należności, dlatego wzbudza największe zainteresowanie komornika. Ta sama zasada dotyczy różnorodnych przedmiotów znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużnika. Spodziewając się egzekucji komorniczej warto wiedzieć jak wygląda przeszukanie mieszkania przez komornika i, co najważniejsze, czy komornik ma prawo wejść na posesję lub do mieszkania bez wiedzy i zgody, czy nawet podczas nieobecności aktualnego właściciela. Co mówią o tym obowiązujące przepisy? 

Czy komornik może wejść na posesję lub do mieszkania bez zgody właściciela?

Jako właściciele nieruchomości żyjemy w przekonaniu, iż nikt nie ma prawa wejść na naszą posesję, do domu lub mieszkania bez naszej zgody. I w zdecydowanej większości przypadków rzeczywiście tak jest. Warto jednak pamiętać o tym, że urząd komornika rządzi się innymi prawami. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego – jeśli cel egzekucji tego wymaga – komornik ma prawo zarządzić otworzenie mieszkania dłużnika, a także innych pomieszczeń, bądź schowków. Na tym jednak uprawnienia komornika się nie kończą. Komornik może przeprowadzić przeszukanie tych miejsc, a nawet odzieży, którą dłużnik ma na sobie. Ale czy może wejść do mieszkania bez naszej zgody? 

I tak, i nie. Komornik nie może korzystać z opisanych powyżej uprawnień wedle własnego uznania. Jak zostało to jasno określone w Kodeksie postępowania cywilnego uprawnienia te przynależą komornikowi wówczas, gdy wymaga tego cel egzekucji. Oznacza to, że w sytuacji, w której spłacenie wierzytelności jest możliwe w inny sposób, komornik nie może przeprowadzać przeszukania mieszkania i rzeczy dłużnika.

Czy komornik może wejść na posesję lub do mieszkania osoby trzeciej?

Wiele wątpliwości nastręcza uprawnienie komornika doprowadzenia przeszukania nieruchomości, które nie należą do dłużnika, a które dłużnik użytkuje. Czy komornik ma w takiej sytuacji prawo wejść do mieszkania lub domu? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Obowiązujące przepisy nie wymagają, aby dłużnik u którego prowadzi się przeszukanie był właścicielem nieruchomości. Wystarczy, że jest jej posiadaczem lub współposiadaczem. 

Kiedy komornik może wejść do mieszkania?

Jak już wiemy, jeśli wymaga  tego cel egzekucji komornik sądowy ma prawo zażądać otwarcia mieszkania/domu i przeprowadzić przeszukanie. Warto jednak mieć świadomość, iż opisane powyżej czynności muszą przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepisy regulują m.in. kwestie tego, kiedy komornik nie może wejść do domu. Co do zasady komornik nie może wejść do mieszkania/domu między godziną 21:00 a 7:00. Zabronione jest również prowadzenie przeszukań w weekendy, z zastrzeżeniem uzyskania zgody prezesa właściwego sądu rejonowego.