Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza jest jednym z etapów postępowania egzekucyjnego. Ma na celu wyegzekwowanie od dłużnika niespłaconych zobowiązań i przekazanie ich wierzycielowi. Przedmiot licytacji komorniczej mogą stanowić ruchomości takie jak dzieła sztuki, biżuteria, meble, sprzęt RTV oraz pojazdy mechaniczne. Do nieruchomości podlegających licytacji można zaliczyć mieszkania i domy, garaże i miejsca postojowe oraz lokale użytkowe i magazyny. 

Jak wygląda licytacja komornicza?

Wierzyciel występuje z wnioskiem do komornika o dokonanie zajęcia, wyceny oraz sprzedaży ruchomości lub nieruchomości. Obowiązkiem komornika jest podanie terminu oraz miejsca, w którym odbędzie się licytacja komornicza. W ogłoszeniu znajdują się również takie informacje jak dokładny opis licytowanego przedmiotu/nieruchomości, szacowana wartość, cena wywoławcza oraz wartość rękojmi. W licytacji może wziąć udział każdy, kto wpłaci rękojmię. Nabywcą licytowanego majątku ruchomego lub nieruchomego zostanie ta osoba fizyczna lub prawna, która zaoferuje najwyższą kwotę.