Jakich świadczeń nie może zająć komornik sądowy?

Zajęcie komornicze najczęściej dotyczy rachunku bankowego, gdyż jest to wygodna i dostępna forma odzyskania długu przez komornika. Oczywiście dla dłużnika jest to nieprzyjemna i stresująca sytuacja, która może doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Jednak warto pamiętać o tym, że nawet dłużnik który podlega egzekucji komorniczej ma swoje prawa i komornik nie może zablokować mu wszystkich środków znajdujących się na rachunku bankowym. Jakich świadczeń nie może zająć komornik sądowy?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Zanim przejdziemy do środków, które całkowicie zwolnione są z zajęcia, warto wspomnieć o tym, że istnieje kwota wolna od zajęcia komorniczego i wynosi ona minimum 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 złotych brutto, więc kwota która powinna zostać na koncie dłużnika wynosi 3181,50 złotych. Warto także wiedzieć o tym, że kwota wolna od zajęcia dotyczy każdego miesiąca, jednak nie sumuje się. Oznacza to, że jeżeli dłużnik postanowi pozostawić środki na koncie w danym miesiącu, to w następnym miesiącu mogą one zostać zajęte. Najprościej wyjaśnić to na przykładzie. Załóżmy, że Pan Michał zarabia miesięcznie 4000 złotych netto i taka właśnie kwota zasila jego konto bankowe. Oznacza to, że w danym miesiącu bank może przekazać komornikowi nadwyżkę z kwoty wolnej od zajęcia komorniczego czyli kwotę 818,50 złotych, a Panu Michałowi pozostanie do dyspozycji 3181,50 złotych.

Świadczenia, których komornik sądowy nie może zająć

Poza kwotą wolną od zajęcia komorniczego, istnieją także świadczenia, z których wpływy nie mogą być zajęte przez komornika. Należą do nich świadczenia takie jak:

  • Alimenty
  • Świadczenia rodzinne
  • Dodatki rodzinne
  • Dodatki pielęgnacyjne
  • Świadczenia wychowawcze
  • Świadczenia z pomocy społecznej

Jednak nie wszystkie świadczenia są całkowicie wolne od zajęcia komorniczego. Istnieje także grupa świadczeń wypłacanych przez ZUS, które częściowo podlegają egzekucji komorniczej. Należą do nich zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy i zasiłek rehabilitacyjny. W przypadku tych świadczeń komornik sądowy ma prawo zająć 25% w przypadku egzekucji niealimentacyjnej i 60% w przypadku egzekucji, która dotyczy alimentów.

Problem w tym, że komornik sądowy nie zawsze ma dostęp do informacji z jakiego źródła pochodzą dane środki. Jednak w przypadku blokady środków, które są wolne od zajęcia komorniczego, dłużnik ma prawo odwołać się od decyzji komornika. Istnieje także sposób na ochronę tych środków – założenie osobnego konta bankowego społecznego, na które wpływałyby wyłącznie środki pochodzące z zasiłków.

Dłużnicy alimentacyjni – nieco inne przepisy

Co ciekawe, limity zajęcia komorniczego uzależnione są także od rodzaju posiadanego długu. Dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z nieco surowszym traktowaniem. Nie dotyczą ich bowiem przepisy dotyczące minimalnej kwoty wolnej od zajęcia.